Msze Święte i Nabożeństwa

Niedziele i święta:
01.09-30.04 - godz. 8.00; 10.00; 12.00; 17.00
01.05-31.08 - godz. 8.00; 10.00; 12.00; 20.00
01.07-31.08 - godz. 7.00; 10.00; 12.00; 20.00
Dni powszednie:
01.09-30.06 - godz. 7.00; 18.00
01.07-31.08 - godz. 18.00
Więcej informacji w zakładce Parafia

Wierzę w Syna Bożego

Polecamy
Malbork7
Sonda
Jak często chodzisz do kościoła?
codziennie
w każdą niedzielę
raz na jakiś czas
raz do roku
nie chodzę
Aktualności
Rachunek sumienia
Data: 2018-03-22
Godzina: 11:43
Liczba wyświetleń: 556
Rachunek sumienia
  1. Na początek – Znak Krzyża
  2. Następnie uświadamiam sobie, że rozmawiam z Bogiem – bo jest to modlitwa.
  3. Zaczynam od dziękczynienia – czyli dziękuję za to, co otrzymałem od Boga. Dziękuję Bogu za dobre myśli, dobre słowa, że nie zaniedbałem żadnej okazji do uczynienia dobra (koniecznie wymienić poszczególne dobre myśli, słowa i uczynki). Wdzięczność określa moją postawę, sprawia, że potrafię przyjąć Boże dary. To właśnie jej brak jest korzeniem wielu grzechów. Mogę powiedzieć Panu Bogu: Boże dziękuję, że mogłem to uczynić z pomocą Twojej łaski.
  4. Następnie proszę Ducha Świętego o łaskę poznania moich grzechów oraz odrzucenia ich. Im większej niemocy doświadczyłem w tym dniu, im bardziej jestem świadom tego, co mnie niszczy, tym ta modlitwa powinna być żarliwsza.
  5. Teraz można spojrzeć na miniony dzień i godzinę po godzinie przyglądając się konkretnym rzeczom i wydarzeniom (koniecznie wymienić jakie były złe myśli, słowa, uczynki, uczucia czy poruszenia wewnętrzne). Trzeba tu uważać na postawę racjonalizacji –  tzn. usprawiedliwianie swojego złego postępowania,  którą tak często lubimy. Co jednak najważniejsze, punkt ten nie może dominować nad pozostałymi. Następnie mówię sława modlitwy aktu pokutnego np.:                                                 Spowiadam sięBogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:  moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do życia wiecznego. W. Amen. ;               Albo:  Zmiłuj się nad nami, Panie. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do życia wiecznego. W. Amen.                                                                                                                                                                          Albo:  Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Można użyć jeszcze inne akty pokutne.
  6. W tym miejscu widać wyraźnie, ile dobra oraz zła działo się tego dnia. Jeżeli dostrzegam zło, proszę Boga o wybaczenie, zaś za każde dobro dziękuję, gdyż ono też jest łaską.
  7. Na końcu proszę Boga o pomoc w poprawie własnego życia oraz codzienne prowadzenie.
  8. Znak  Krzyża.
Co istotne: żaden z powyższych punktów nie powinien dominować nad innymi. Każdy z nich jest tak samo ważny.
Rachunek sumienia nie może być męczarnią. Powinien być modlitwą pełną zaufania w dobroć Boga, modlitwą, która połączona z życiem sakramentalnym oraz wytrwałym i konsekwentnym podejmowaniem wysiłku, by poprawić swoje życie, a wtedy przyniesie wielkie owoce. Ma w końcu prowadzić mnie do tego, bym w każdej rzeczy stworzonej widział dobroć Boga. Życzę wszystkim parafianom, spotykania się z żywym Bogiem, poprzez codzienny rachunek sumienia.
WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: