Msze Święte i Nabożeństwa

Niedziele i święta:
01.09-30.04 - godz. 8.00; 10.00; 12.00; 17.00
01.05-31.08 - godz. 8.00; 10.00; 12.00; 20.00
01.07-31.08 - godz. 7.00; 10.00; 12.00; 20.00
Dni powszednie:
01.09-30.06 - godz. 7.00; 18.00
01.07-31.08 - godz. 18.00
Więcej informacji w zakładce Parafia

Wierzę w Syna Bożego

Polecamy
Malbork7
Sonda
Aktualności
Bierzmowanie
Data: 2020-06-01
Godzina: 14:17
Liczba wyświetleń: 751
Szczęść Boże,
Zapewne słyszeliście, że 20 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się  bierzmowanie w naszej parafii. Dlatego przypominam o dokumentach bez których nie będzie można podjeść do sakramentu bierzmowania:
1) świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu z parafii gdzie mieliście chrzest
2) wybrać sobie imię do bierzmowania, poznać życiorys świętego
3) zrzutka po 70 złotych na dar ołtarza, pamiątki, kwiaty, wystrojenie kościoła itp.
4) przyswoić wiedzę z materiału, który otrzymaliście EGZAMIN DZIEWCZYNY 12:00 CHŁOPCY 13:00 PISEMNY, 12 czerwca na plebanii
5) bez książeczki do bierzmowania, którą otrzymaliście ( INDEKS )  proszę nie przychodzić, brak indeksu świadczy o braku udziału w przygotowaniu
6) proszę wybrać sobie świadka bierzmowania (ojciec, matka, siostra, itp. ) ale świadek musi sam posiadać bierzmowanie i sakrament małżeństwa albo stanu wolnego. Jak już wybierzecie takiego świadka co spełnia te kryteria świadek winien udać się do swojej parafii względem nabycia w kancelarii zaświadczenia, że może być świadkiem sakramentu bierzmowania. 
7)  spowiedź św. przed bierzmowaniem 19 czerwca o g. 18.30.
8) Wszystkie powyższe sprawy proszę załatwić do 12 czerwca. Po 12 czerwca nie będę już niczego przyjmował bo będzie za późno.
9) Proszę się zapoznać  obrzędem:
 
OBRZĘD BIERZMOWANIA
 
1. Przedstawienie kandydatów
 
Ksiądz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii .....

Biskup:  Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
 
Ksiądz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz  przystąpili do sakramentu pokuty.
 
Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
 
Kandydaci:Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.      (będę pytał osobiście przy teście)
 
Wszyscy:  Amen.
 
2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 
Biskup:  A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was:

Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
 
Kandydaci:   Wyrzekam się.
 
Biskup:  Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
 
Kandydaci:  Wierzę.
 
Biskup:  Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy; umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
 
Kandydaci:  Wierzę.
 
Biskup:  Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
 
Kandydaci:  Wierzę.
 
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
 
Kandydaci:  Wierzę.
 
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
 
Wszyscy:  Amen.
 
3. Liturgia sakramentu
 
Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje; odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
 
[Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu i klękają.]
 
Biskup: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela daj im ducha mądrości i rozumu, ducha umiejętności i pobożności napełnij ich duchem bojaźni Twojej: Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
Wszyscy:  Amen.
 
[Kandydaci podchodzą do biskupa razem ze swoimi świadkami bierzmowania]
 
[Świadek bierzmowanego kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata]
 
[Biskup zwilża wielki polec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata]
 
Biskup: ...Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
 
Bierzmowany:  Amen.
 
Biskup: Pokój z tobą.
 
Bierzmowany: I z duchem twoim.