Msze Święte i Nabożeństwa

Niedziele i święta:
01.09-30.04 - godz. 8.00; 10.00; 12.00; 17.00
01.05-31.08 - godz. 8.00; 10.00; 12.00; 20.00
01.07-31.08 - godz. 7.00; 10.00; 12.00; 20.00
Dni powszednie:
01.09-30.06 - godz. 7.00; 18.00
01.07-31.08 - godz. 18.00
Więcej informacji w zakładce Parafia

Wierzę w Syna Bożego

Polecamy
Malbork7
Sonda
Materiały formacyjne

Hasło Akcji Katolickeij na rok 2011:

"We wspólnocie z Bogiem"

Motto biblijne:

"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1.4)

Raz w roku ukazuję się program roczny, który zawiera materiały formacyjne na cały nadchodzący rok. We wstępach zawarte są modlitwy członka Akcji Katolickiej,następnie biulrtyn podzielony jest na kilka częsci, zawierający katechezy na poszczególne spotkania POAK (Parafialnych Oddziałow Akcji Katolickiej). Każda z Katechez ułożona jest tematyczniei i rozpoczyna się odpowiednio ułożoną do tematu modlitwą, następnie jest tekst nauczania Pisma Świętego i  Kościoła, krótkie wprowadzenie, rozważania tematyczne dla członków grupy, podsumowanie i propozycję zadań apostolskich oraz modlitwę na zakończenie.

W roku 2011 obowiązuje biuletyn 27 pt. "We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie z Bogiem. Materiały Formacyjne."

 

Dodatkowo co kwartał ukazuje się biuletyn zawierający materiały z życia i działalności Akcji Katolickiej w Polsce
Nr 37 poświęcony jest obchodom 80. rocznicy ustanowienia Akcji Katolickiej w Polsce oraz zewiera wiele innych ciekawych artkułów i wywiadów. Gorąco polecamy zapoznanie się z biuletynem. Czytaj więcej na temat biuletynu...